Agnus Dei

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.

De beker der gramschap.