Corpus alienum

De titel Corpus Alienum is een term uit de geneeskunde die duidt op een voorwerp dat zich in een lichaam bevindt, maar daar oorspronkelijk niet thuishoort. De aantasting van de natuur door de mens is een leidraad geweest bij het maken van de serie Corpus Alienum.

Daarbij heb ik mij vooral bezig gehouden met het indringen en verdringen van wat is. Processen die steeds meer plaats innemen en schade toebrengen. Een voorbeeld van zo’n proces is de toenemende vervuiling van de zeeën met plastic. Bij het maken van deze serie heb ik geëxperimenteerd met verschillende materialen.

(2016)