Installatie Verweesd

In 2018 heeft Tineke Radder gedurende zeven maanden gewerkt en geëxposeerd in het oude Weeshuis in Gouda 

Tijdens het werken in haar tijdelijke atelier dwaalden de gedachten van Tineke Radder vaak af naar de kinderen die in het Weeshuis gewoond en geleefd hebben. Zo ontstond het idee om de installatie ‘Verweesd’ te maken. De installatie is een kunstwerk ter herinnering aan de weeskinderen die gedurende driehonderd jaar in het gebouw hebben gewoond.

Het  is een oud gebruik om een steen op een graf neer te leggen als teken dat je aan de overledene gedacht hebt. Met dit idee als leidraad heeft Tineke Radder stenen gemaakt om zo haar gedachten aan de weeskinderen te verbeelden. Driehonderd stenen van papier-maché, voor elk jaar één.

(2018)