Geïnspireerd door de geschiedenis van het Weeshuis heb ik de installatie ‘Verweesd’ gemaakt.  Dit is een monument voor de weeskinderen die gedurende driehonderd jaar in dit gebouw hebben gewoond. 

Het is een oud gebruik om een steen op een graf neer te leggen als teken dat je aan de overledene gedacht hebt. Met dit idee als leidraad heb ik stenen van papier-maché gemaakt om zo mijn gedachten aan de  weeskinderen te verbeelden. De stenen heb ik opgehangen, ze zweven in de ruimte, dit omdat de kinderen alleen nog maar in onze herinnering aanwezig zijn.