Vandaag heb ik het beeld, “Agnus Dei” en het schilderij, “De beker der gramschap” naar De Oostpoort gebracht. Tijdens de lijdenstijd zijn deze werken voor in de kerk te zien om zo de boodschap van het lijdensverhaal te verbeelden.

Agnus Dei is de latijnse vertaling van de woorden lam Gods. Zie het lam God dat de zonden der wereld wegneemt. Deze woorden sprak Johannes over Jezus, de langverwachte Messias die door zichzelf op te offeren de schuld van de wereld overneemt en wegneemt.

Het schilderij met de beker verwijst naar de beker die genoemd wordt in Gethsemanee, waar Jezus bid of de drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. In het Oude Testament wordt de beker vaak als metafoor gebruikt voor de toorn van God. Jezus heeft deze beker voor ons leeggedronken en zo de verzoening met God tot stand gebracht.

.